Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nhìn đoàn người lũ lượt về quê tránh dịch, chúng ta cần phải có cái nhìn đa chiều, để thấy những mặt được và mất của việc quản lý hay thả tự do.
Gửi bình luận