Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ở miền Bắc trước 1945 và miền Nam trước 1975, nhà văn có thể sống được bằng nghề viết sách. Còn hiện nay, nhà văn có thể sống được bằng nghề mở quán cà phê và quán nhậu (PNH)
Gửi bình luận