Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Một công chức trẻ nói với ông già về hưu: “Cháu muốn về hưu như bác, nhưng còn lâu quá”. Ông cụ ngạc nhiên: “Ta cố xin xỏ để kéo dài thời gian công tác mà không được. Về hưu có gì sướng mà cháu thích ?”. Anh ta nói:“Về hưu có cái sướng là muốn nói gì thì nói thỏa mái, chẳng sợ ai” (PNH)
Gửi bình luận