Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Sẽ rất nực cười nếu người ta cho con chim sống trong lồng son dạy môn kỹ năng sống cho con chim bay ngoài trời (PNH)
Gửi bình luận