Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Đọc các truyện thời xưa, tôi chỉ nghe người ta khen các tướng cướp hào phóng nhưng không thấy khen các thầy tu hào phóng. Tại sao vậy ? (PNH)

Lê Thị Như Ý - (vào lúc: 14:09 - 09-13-2018)
Tại sao Th lại có ý kiến này ạ?Gửi bình luận