Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Một anh nọ có tiền nhậu nhẹt quanh năm nhưng không chịu nghỉ nhậu một ngày để lấy tiền mua sách vở cho con. Khi say, anh ta chửi Bộ Giáo dục tại sao không khuyến khích học sinh dùng sách giáo khoa cũ. Bộ Giáo dục xin lỗi anh say rượu và hứa sửa sai. Năm học sau, con của anh ta gom lon bia bán mua được bộ sách giáo khoa cũ. Anh ta lại chê sách cũ nát và chấp nhận bỏ nhậu một ngày để chở con đi mua sách mới. Tối đó, người con thao thức không ngủ được vì mùi thơm của sách mới. Còn Bộ Giáo dục được ngủ yên.
Gửi bình luận