Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nếu bị va chạm với đời nhiều mà phẩm chất của bạn vẫn tròn thì chứng tỏ bạn có tố chất của tiên phật (PNH)
Gửi bình luận