Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Có ý kiến cho rằng Corona mới (Covid-19) là virus nhân tạo bị rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán. Nếu giả thuyết này đúng thì có thể dùng nó để chứng minh cho câu nói của Lỗ Tấn: Lịch sử Trung Quốc là lịch sử người ăn thịt người.
Gửi bình luận