Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trước đây, ngày 8/3 được xem là ngày đấu tranh cho quyền phụ nữ. Ngày nay, phụ nữ đã lãnh đạo nam giới. Bởi vậy, nên dành ngày 8/3 để tôn vinh các bà mẹ. Ý kiến của bạn thế nào ?
Gửi bình luận