Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Không có sự giáo dục nào quý giá bằng nghịch cảnh (Disraeli)
Gửi bình luận