Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Quốc trưởng gọi một viên quan đến và nói: “Ta muốn phong cho ngươi chức bộ trưởng giao thông nhưng còn e không biết ngươi có đảm nhiệm được không vì bộ này có nhiều sức ép lắm. Ví dụ như có hai tên say rượu cưỡi xe đạp tông nhau ở cầu Bà Tó thì người ta cũng xách bộ trưởng giao thông ra mà chửi. Hoặc có hai bà đi qua rạch Mút Cà Tha bị cá sấu táp chìm xuồng thì người ta cũng chửi bộ trưởng giao thông thiếu trách nhiệm. Trung bình, mỗi ngày, bộ trưởng nhận khoảng một ngàn câu chửi. Vậy, ngươi có dám nhận chức vụ này không ?”. Viên quan tâu: “Bẩm, chức bộ trưởng thì cũng to đấy nhưng bị chửi nhiều quá thì ăn không ngon, ngủ không yên. Xin quốc trưởng hãy để cho tôi được sống bình an” (truyện Bộ trưởng giao thông – Phạm Ngọc Hiền)
Gửi bình luận