Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Khi chúng ta phun thuốc trừ sâu thì con sâu sẽ tìm cách biến đổi khả năng chịu đựng để thích nghi với loại thuốc đó. Bởi vậy, chúng ta lại phải mất công chế biến loại thuốc khác. Khi chúng ta chích ngừa trên diện rộng thì con virus sẽ né tránh thuốc bằng cách biến thể. Con người và virus sẽ chơi trò trốn - tìm. Muốn biết cuộc chơi này khi nào kết thúc thì phải hỏi các nhà Dịch tễ học.
Gửi bình luận