Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nhiều người Việt hớn hở khi thấy Mỹ và đồng minh trừng phạt Trung Quốc. Thực ra, nếu Trung Quốc quá nghèo thì họ sẽ tràn xuống giải phóng Đông Dương và chẳng có lợi gì cho Việt Nam.
Gửi bình luận