Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trong Bình Ngô đại cáo có câu: “Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập”. Có người nói rằng Nguyễn Trãi đã nhầm lẫn khi đưa Triệu Đà vào danh sách các vua nước Việt. Thực ra, Nguyễn Trãi có nhầm không ?
Gửi bình luận