Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Người ta nói “Chống dịch như chống giặc”. Tôi thấy chống giặc chủ yếu dùng tay chân. Còn chống dịch thì cần đầu óc nên phải lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, dù quan điểm của họ có thể trái ngược với quần chúng.
Gửi bình luận