Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Một anh ngốc đi tìm vợ. Đi đâu, người ta cũng hỏi: mày có đủ tiền nuôi vợ không mà đòi lấy vợ ? Anh ngốc hỏi lại: Thời nay, nam nữ bình quyền mà sao trai phải nuôi gái. Nuôi gái thì có lợi gì ? (Ngốc hỏi vợ - PNH)
Gửi bình luận