Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Hồi tôi học cấp I, trong lúc chờ thầy đến dạy, có thằng bạn hớt hải chạy đến trường nói: “Tối qua, có con ó ma lai về làng”. Lập tức, cả lớp bỏ học, chạy ù té về nhà đóng cửa kín mít. Ngày nay, chỉ cần thả một con dơi lên mạng và nói: “Con cô vi đấy”, sẽ có hàng triệu người bỏ việc làm, nháo nhào chạy về nhà đóng sầm cửa lại và lên mạng bàn tán xôn xao (PNH)
Gửi bình luận