Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Xưa nay, có nhiều người mắc căn bệnh tinh thần rất khó chữa trị: đó là căn bệnh thấy bạn bè, hàng xóm vui thì mình buồn và thấy bạn bè, hàng xóm buồn thì mình vui (PNH)
Gửi bình luận