Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ước gì trở lại cái thời dân mình còn lạc hậu, chưa đủ trình độ để pha hóa chất độc hại vào thực phẩm. Thời đấy, ăn cái gì cũng ngon, thịt cá, rau quả, mắm, đường… đều có hương vị đậm đà, nguyên chất. Ngày nay, trình độ dân trí cao, nhưng phần hồn nhỏ lại (PNH)
Gửi bình luận