Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

"Để thể hiện tình yêu sách, bạn hãy bỏ tiền túi ra mua sách, đừng chờ người khác tặng sách cho mình" (PNH)
Gửi bình luận