Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trước kia, người ta thường nói đến ngày 30/4. Bây giờ, lại nghe nói nhiều đến ngày 30/9. Sau ngày đó, dân Sài Gòn mở cửa đón tự do sau 4 tháng bị phong tỏa.
Gửi bình luận