Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Đầu dịch covid 2021, ở một số chung cư, người ta cãi nhau về việc phong tỏa hay bỏ phong tỏa. Cuối dịch, họ lại cãi nhau về việc nhận tiền hỗ trợ của nhà nước. Nói chung, chúng ta không chỉ sống chung với covid mà còn sống chung với sự cãi cọ nữa.
Gửi bình luận