Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Thế chiến I, nước Nga có tham dự. Thế chiến II, Nga cũng tham dự. Và nếu có Thế chiến III, có lẽ Nga cũng không bỏ cuộc chơi. (PNH)
Gửi bình luận