Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Rùa ta ngẫm nghĩ: sống trong hồ cá nhà ông Hiền thì mất tự do nhưng có sẵn thức ăn. Nếu trốn ra ngoài thì có tự do nhưng phải tự lo tìm thức ăn. Ta nên chọn đường nào ?
Gửi bình luận