Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Thời trung đại, ở châu Âu, người ta đi học để khám phá thế giới, phát minh kỹ thuật, phát triển kinh doanh. Bởi vậy, họ đã chế tạo ra xe lửa, đèn điện, đặt kinh tuyến trái đất…Trong khi đó, trí thức Trung – Việt - Triều lo vùi đầu vào đống kinh sách của Khổng Tử thời cổ đại để tìm kiếm con đường làm quan. Và hình như bây giờ họ vẫn chưa chịu rời bỏ con đường đó (PNH)
Gửi bình luận