Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Henry hỏi Nam: “Thời điểm nào trong năm người Việt chết nhiều nhất ?”. Nam: “Đó là những ngày tết, heo gà chết hàng loạt, người cũng bị tai nạn giao thông chết rất nhiều”. Henry: “Từ “Tết” có phải là biến âm của từ “chết” hay không ?”. Nam: “Không phải. Từ “tết” là biến âm của từ “tiết””. Henry: “Vậy từ “tiết” có phải là biến âm của từ “huyết” không ?”. Nam: “Không phải. Từ “tiết” ở đây có nghĩa là thời tiết chứ không phải là máu huyết như trong từ tiết canh”. Henry: “Ngày tết chết nhiều, vậy sao cậu vẫn mong tới tết ?”. Nam: “Đó là ngày hội lớn của dân tộc. Không thể không mong đợi” (Ngày hội chết - PNH).
Gửi bình luận