Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Có thể vận dụng phương pháp quản lý cầu thủ của thầy Park vào việc quản lý học sinh ở trường phổ thông được không ? Các giáo viên chủ nhiệm có nên học tập tác phong của thầy Park ?
Gửi bình luận