Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Xã hội Việt Nam hiện nay đang thừa những người phản biện nhưng thiếu những người gương mẫu (PNH)
Gửi bình luận