Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ở Việt Nam thời trung đại, đề thi không ra khỏi các bộ tứ thư, ngũ kinh. Đầu thế kỷ XXI, đề thi vẫn không ra khỏi những tác phẩm có trong sách giáo khoa.
Gửi bình luận