Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ngày tết, nên ưu tiên thời gian đi chúc tết những người mà cả năm ít có điều kiện gặp nhau. Còn những người ngày nào cũng va chạm nhau bươu đầu mẻ trán thì nên dành cho những ngày còn lại.
Gửi bình luận