Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Có hai loại phê bình: loại thứ nhất hạ mình xuống để nâng người khác lên. Loại thứ hai hạ người khác xuống để nâng mình lên (PNH)
Gửi bình luận