Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Sài Gòn dịch covid đang xuống, miền Tây dịch đang lên. Điều này chứng minh cho định luật bảo toàn virus: “Covid không tự mất đi mà chỉ di chuyển từ vùng này sang vùng khác”
Gửi bình luận