Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Thời chiến tranh, chỉ có tướng tá mới làm thay đổi sơn hà. Thời cô vít, một người vô danh chỉ ho một tiếng cũng làm náo động cả một tỉnh.
Gửi bình luận