Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Khi nhìn thấy một người lạ bị ngã ngựa, nếu bạn không đỡ họ dậy thì cũng chớ nên cười sung sướng hả hê. Vì người ấy không hại bạn mà chỉ làm hại cái người đã giật dây cho ngựa ngã. Rồi sẽ có lúc bạn cũng ngã ngựa và rất cần sự nâng đỡ của những người lạ qua đường (PNH).
Gửi bình luận