Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trước một dòng thác mạnh, nếu anh chặn chính giữa, nó sẽ húc sang bên phải. Nếu chặn bên phải, nó sẽ quay sang bên trái. Nếu chặn bên trái, nó sẽ húc đổ rào cản chính diện để lao lên phía trước (PNH)
Gửi bình luận