Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nói đến việc bắt GV phải viết sáng kiến kinh nghiệm, tôi nghĩ có khi nào Cty Vina phải viết sáng kiến kinh nghiệm để truyền bí quyết kinh doanh cho Mobi & Viettel ? Hoặc bà hàng thịt có bí quyết bán đắt phải truyền đạt kinh nghiệm cho bà hàng cá đang cạnh tranh với mình ? Ngày xưa, ai có kinh nghiệm săn nhiều nai thì phải truyền đạt cho bộ lạc để được cộng đồng bình bầu danh hiệu chiến sĩ săn nai giỏi. Nhưng trong cơ chế thị trường, có nên làm như vậy không ?
Gửi bình luận