Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Lão Tử dạy: trên 70 tuổi, không nên tham gia chiến trường, chính trường và thương trường (để cho con mình làm), không nên bàn chuyện trai gái (để cho cháu mình bàn). 70 tuổi nên cỡi trâu đi tìm nơi vắng vẻ để câu cá, uống trà... Nếu ngủ giấc ngàn thu mà được con cháu khóc thương, xóm làng khen ngợi công đức thì cũng đã thành công trong sự nghiệp làm người (PNH)
Gửi bình luận