Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ở đời, ai cũng vừa xấu vừa tốt, bản thân ta cũng vừa ưu vừa nhược. Vậy, cứ nhìn đời qua lăng kính đa sắc của mình thì ta sẽ rộng lượng với người khác (PNH)
Gửi bình luận