Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Có những người luôn mắc bệnh Tức: thấy bạn khoe cái nhà mới: Tức; thấy con bạn học giỏi: Tức; thấy bạn thành đạt: Tức… Sao họ không học tính từ bi: vợ con nó đẹp: Kệ; bạn cũ được thăng chức: Kệ; quan điểm nó khác mình: Kệ… Thế có thanh thản hơn không !!! (PNH)
Gửi bình luận