Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Điều gì xảy ra khi sư tử già đụng phải trâu già ?
Gửi bình luận