Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Loài người sẽ trải qua ba giai đoạn phát triển: 1. Cộng đồng bộ lạc (làm chung, ăn chung, ngủ chung); 2. Mỗi người đấu tranh tách ra khỏi cộng đồng để khẳng định cá tính và tài sản riêng; 3. Ở mức phát triển cao nhất, con người quay lại cộng đồng để tìm tiếng nói chung trên mạng xã hội.
Gửi bình luận