Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nếu thế kỷ XVI có facebook thì Bruno sẽ không chết vì treo cổ mà chết vì bị ném đá. Lý do, ông đưa ra quan điểm không giống ai: Trái đất quay quanh mặt trời (PNH)
Gửi bình luận