Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trong tương lai, khi nước Việt Nam văn minh hơn, người ta sẽ từ bỏ văn hóa xin sách và chuyển sang văn hóa mua sách (PNH)
Gửi bình luận