Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Khổng Tử là người thích áp đặt quan điểm của mình lên đầu người khác. Lão Tử thì ngược lại, thấy ai nói không đúng ý mình thì lẳng lặng cưỡi trâu đi chỗ khác chơi. Còn Thích Ca không thèm cãi cọ ồn ào với những người có lối sống khác mình mà lẳng lặng đi tìm chỗ yên tĩnh mà tu. Ai thích hòa bình thì đi theo Lão Tử, Thích Ca (PNH)
Gửi bình luận