Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Có một quy luật xã hội phổ biến trong tất cả các thời đại, các quốc gia, đó là “Trâu buộc thì ghét trâu ăn”.
Gửi bình luận