Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Một nhà tài trợ nước ngoài hỏi một chuyên gia người Việt: “Tôi muốn tặng một thứ gì đấy cho người dân Việt Nam nhưng không biết nên tặng tiền hay tặng sách”. Chuyên gia: “Người Việt cần tiền ăn nhậu chứ không cần đọc sách đâu”. “Nếu không đọc sách thì làm sao tài giỏi được”. “Khi say rượu, họ sẽ nghĩ mình là tài giỏi” (PNH)
Gửi bình luận