Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Người ta thường đòi hỏi tăng lương, nhưng không thấy ai đòi hỏi tăng trách nhiệm cho công chức.

Nguyễn Xuân Trang - (vào lúc: 08:10 - 10-18-2018)
Đề này dễ quá !!!!!!
Trần diễm thơ - (vào lúc: 18:09 - 09-19-2018)
Chỉ vẽ vsGửi bình luận