Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Người ta thường đòi hỏi tăng lương cho giáo viên, nhưng không thấy ai đòi hỏi tăng trách nhiệm cho giáo viên.

Trần diễm thơ - (vào lúc: 18:09 - 09-19-2018)
Chỉ vẽ vsGửi bình luận