Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Hằng năm, vào tháng 11, trong khi Sài Gòn nắng vàng rực rỡ thì miền Trung bị mưa bão dập vùi. Buồn thay khúc ruột quê mình.
Gửi bình luận