Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Muốn biết một người yêu nước nhiều hay ít, không nên căn cứ vào lời nói mà đề nghị anh ta rời khỏi phòng máy lạnh mà ra Trường Sa ở. Nếu chịu đựng được cát nóng trong một tuần thì chứng tỏ anh ta có khả năng xả thân để bảo vệ Tổ quốc.
Gửi bình luận