Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nói về khả năng ngụy trang của con vật, các nhà vô thần sẽ cho rằng: tự nhiên nó như vậy. Nhưng liệu có ai đã giúp nó thay đổi hình dạng như vậy không ? 




Gửi bình luận